2021-09-23

Debatt: Här finns politiska förslag som säkrar kollektivtrafikens omstart

Kollektivtrafiken kommer inte klara av att hantera de ekonomiska underskotten till följd av pandemin på egen hand. Nu krävs kraftfulla och konsekventa politiska beslut på alla nivåer som ökar kollektivtrafikandelen, höjer intäkterna, minskar kostnaderna och undviker nya kostnadsökningar, skriver Kristoffer Tamsons (M), Ulrika Frick (MP) och Tommy Levinsson (S) i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

I en ny rapport som WSP tagit fram på uppdrag av Svensk Kollektivtrafik redovisas vilka åtgärder som krävs för att de regionala kollektivtrafikmyndigheternas intäkter senast år 2025 ska vara på samma nivå som 2019. En tydlig slutsats är att de kommer att få svårt att hantera de ekonomiska underskotten på egen hand utan att göra stora biljettprishöjningar.

För undvika utbudsminskningar och biljettprishöjningar och för att öka, istället för att minska, kollektivtrafikens samhällsnytta har Svensk Kollektivtrafik tagit fram ett program med en rad förslag på beslut som kan säkra omstarten av kollektivtrafiken i Sverige.

I debattartikeln presenteras några av förslagen av Svensk Kollektivtrafiks presidium, som ser det som en utgångspunkt för att kunna gå vidare och stärka och utveckla Sverige. Det kan ske genom en grön och socialt hållbar omstart där kollektivtrafiken används som ett verktyg för minskade klimatutsläpp, minskat utanförskap och vidgade arbetsmarknadsregioner.

Ta del av debattartikeln

Läs rapporten

Svensk Kollektivtrafiks program för omstart av kollektivtrafiken