2019-11-21

Debatt: Höjd skatt på biodrivmedel ett bakslag för klimatet

Om skattereduktionen för rena biomedel försvinner kan kollektivtrafiken tvingas gå tillbaka till fossil diesel. Nu måste Sverige agera kraftigt för att stoppa EU-förslaget, skriver Svensk Kollektivtrafik tillsammans med ett antal debattörer i Göteborgs-Posten den 21 november.

I dagarna presenterar EU-kommissionen ett förslag som innebär att skatteundantaget för rena och höginblandade biodrivmedel försvinner den 1 januari 2021. Nu krävs insatser på högsta politiska nivå för att säkra fortsatt goda villkor för dessa biodrivmedel. Klarar vi inte detta hotas Sveriges klimatmål till 2030, skriver debattörerna.

Ta del av hela debattartikeln