2019-11-25

Debatt: Minska fusket och reformera reseavdraget!

Dagens reseavdrag har blivit ett avdrag för högavlönade män i storstadsregionernas utkanter som reser med bil, istället för att bidra till en levande landsbygd. Det menar Svensk Kollektivtrafik i en debattartikel i Dagens Samhälle den 24 november, och ger förslag på reformer.

I debattartikel skriver Svensk Kollektivtrafik att många kommuner, regioner och länsstyrelser är kritiska till Reseavdragskommitténs förslag till reformerat reseavdrag. Landsbygden missgynnas och det blir ännu svårare att rekrytera kompetent personal till sjukhus, skolor och företag i glesbygd, enligt remissvaren.

Svensk Kollektivtrafik har pekat på att förslagen kommer leda till fortsatt fusk och krympande arbetsmarknadsregioner i landsbygden. Men alternativet är inte att behålla dagens reseavdrag, som i stället för att bidra till en levande landsbygd framförallt har blivit ett avdrag för högavlönade män i storstadsregionernas utkanter som reser med bil, trots att bra kollektivtrafik finns.

Alternativet är att införa regler som både underlättar för att man ska kunna bo och verka i hela landet och samtidigt reducerar klimatutsläppen, vidgar arbetsmarknadsregionerna och minskar skattefusket. 

För att minska fusket och göra det enkelt för Skatteverket att kontrollera skattereduktionen måste tidsvinstregeln tas bort och skattereduktionen bli helt avståndsberoende och färdmedelsneutral.

Regeringen och riksdagens partier måste nu att fatta beslut om en skattereduktion som bidrar till tillväxtkraft i landsbygden, reducerar klimatutsläppen, stimulerar regionförstoringen och minskar skattefusket, eller om reseavdraget ska fortsätta vara geografiskt, ekologiskt, ekonomiskt och socialt ohållbart. 

Ta del av hela debattartikeln här