2017-10-26

E-learningkoncept för certifiering av bussförare

Just nu pågår ett intensivt arbete med att vidareutveckla Svensk Kollektivtrafiks utbildningskoncept Förarcertifiering för buss där 10 medlemsföretag är med.

En arbetsgrupp arbetar med att omarbeta utbildningsboken, en annan grupp uppdaterar provet och en grupp tar fram ett helt nytt e-learning koncept. Målsättningen är att det ska vara klart 31 maj 2018. Det nya materialet ska bidra till att förarna blir goda varumärkesföreträdare där service och bemötande är en röd tråd.

Läs mer om Förarcertifiering Buss