2017-01-19

Edeva AB ny associerad medlem

Svensk Kollektivtrafik välkomnar Edeva AB som ny associerad medlem. Edeva är tillverkare och säljare av Actibump, ett intelligent trafiksäkerhetssystem.

Actibump är ett robust system som ger ökad trafiksäkerhet och framkomlighet samtidigt som det sänker utsläpp och buller. 

Läs mer om Edeva och Actibump.