2016-03-01

Elbusspremien går till RKM

För att stötta introduktionen av elbussar på marknaden ska en elbusspremie införas från 2016. Premien är 50 miljoner kr 2016 och 100 miljoner kr/år 2017-2019 och ska betalas ut till juridiska personer vid förvärv av elbussar och berörda myndigheters arbete med elbusstödet.

Eldrivna bussar ger mindre klimatutsläpp, mindre buller och frigör biodrivmedel till andra tunga fordon som är svårare att elektrifiera. 

Miljö- och energidepartementet har tagit fram en Promemoria med förslag till förordning om elbusspremie och om Stöd för introduktion av elbussar på marknaden som Svensk Kollektivtrafik har fått på remiss. Enligt promemorian ska premien enligt förslaget riktas till den regionala kollektivtrafikmyndigheten eller de kommuner som de regionala kollektivtrafikmyndigheterna har överlämnat befogenhet åt. Storleken på premien bestäms av bussens maximala transportkapacitet. El- och trådbussar får en hel premie och laddhybrider får en halvpremie. Små bussar och elhybrider får ingen premie.

Ta del av promemorian här