2016-11-29

Debatt: Skjut fram utbyggnaden av ERTMS

Skjut på utbyggnaden tills ERTMS är driftsäkert, sänker kostnaderna och ökar kapaciteten. Först då kan ERTMS stärka tågtrafikens konkurrenskraft och bidra till regeringens mål om att Sverige ska bli ett av de första fossilfria välfärdsländerna. Det skriver Svensk Kollektivtrafik i en debattartikel i Svenska Dagbladet den 29 november 2016.

I debattartikeln skriver vd Helena Leufstadius och Mattias Andersson, ansvarig för tågfrågor, om EUs signalsystem ERTMS.

Sverige har idag ett väl fungerande signalsystem, ATC. Att byta signalsystem kommer att kosta staten 31 miljarder kronor och de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och tågoperatörerna ytterligare 3-5 miljarder.

Våra medlemmars erfarenheter av att köra trafik på ERTMS-banor avskräcker. På de banor där ERTMS har installerats i Sverige har resenärerna drabbats av mycket stora problem med inställda tåg, stora förseningar, minskad kapacitet och plötsliga stopp.

ERTMS försämrar tågtrafikens konkurrenskraft på flera sätt. Det höjer de regionala kollektivtrafikmyndigheternas och tågföretagens kostnader, vilket riskerar att leda till höjda biljettpriser. Dessutom förändras och förskjuts tidsplanen hela tiden, vilket skapar osäkerhet och ökar risken för felinvesteringar hos våra medlemmar.

Läs hela artikeln