2017-11-01

EU-beslut kan ge problem för svenska biobränslen.

Den 23 oktober röstade EUs miljöutskott om villkoren för biobränslen under perioden 2021-2030, och utslaget innebär problem för svenska biobränslen.

Ett annat utskott, Industriutskottet, är tillsammans med Miljöutskottet ansvarigt för EU:s Förnybarhetsdirektiv, och där ska man rösta i frågan i slutet på november. Om EU-parlamentet går på Miljöutskottets linje blir vägen mot ett fossilfritt Sverige både svårare och längre. 

Resultatet från omröstningen i Miljöutskottet innebär en rad begränsningar mot vilka biodrivmedel som får lov att användas och räknas av mot EUs klimatmål.
• Bränslen som tillverkas av skogsavfall begränsas kraftigt.
• EUs förbud mot biobränslen som baseras på grödor ligger kvar
• Straffskatter föreslås för bland annat rapsbaserade bränslen som RME. 
• Miljöutskottet säger sig fortsatt stödja biodrivmedel som inte görs av grödor främst avfall och restprodukter som inte har någon annan användning. Man menar att 9% av transportsektorns energi komma härifrån 2030, och användning i flyg och sjöfart prioriteras.

Miljöutskottets förslag kommer att hejda biobränsleindustrins investeringsplaner, och signalen är att EU har liten tilltro till biodrivmedlens framtid vilket endast gynnar fossila bränslen. Beslut väntas i slutet 2018, och direktivet införs i svensk lag 2019/2020.