2018-01-26

EU fokuserar på stadsutveckling

EU-kommissionen planerar att publicera en ny urban agenda nästa år. Plattformen kommer att innehålla förslag och lagförslag som berör bland annat kollektivtrafik. Men här ryms också frågor som berör klimatpåverkan, luftkvalité, stadsplanering och projektfinansiering för ökad effektivitet i den europeiska kollektivtrafiken. Agendan var en av frågorna som diskuterades på UITPs EU-kommittés möte i Bryssel den 24 januari.

Redan nu finns flera förslag som kommer att påverka utformningen av den nya agendan, bland annat EU-kommissionens förslag på ett nytt direktiv för rena fordon, ett förslag som såväl UITP som svenska kollektivtrafikföreträdare hårt kritiserat då det begränsar möjligheterna till en omställning till en fossilfri fordonsflotta genom att endast peka ut ett begränsat antal tekniker för bland annat bussar som klimatsmarta. Biodrivmedel finns exempelvis inte alls med i den första versionen av förslag, som nu remissbehandlas.

Målet med plattformen för den urbana agendan är bland annat att lyfta goda exempel. En webbaserad hearing kommer att publiceras under sommaren för att ge alla intressenter möjlighet att bidra med kunskap, synpunkter och goda exempel.

Den internationella kollektivtrafikorganisationen UITP är en av de organisationer som noga följer utvecklingen. I UITPs EU-kommitté ingår från Sverige Helena Leufstadius, Svensk Kollektivtrafik, Jens Plambeck, Trafikförvaltningen SLL och Sveriges Bussföretags Anna Grönlund. EUs nya urbana agenda var en av frågorna som diskuterades på UITPs EU-kommittés möte i Bryssel den 24 januari.

Foto:
Den svenska delegationen i UITPs EU-kommitté, fr v Anna Grönlund Sveriges Bussföretag, Jens Plambeck Trafikförvaltningen SLL och Helena Leufstadius Svensk Kollektivtrafik.