2017-04-28

EU öppnar upp för ändrad beskattning

Svensk Kollektivtrafik och Sveriges Bussföretag får stöd från EU för kraven på ändrad beskattning av elektricitet för elbussar. Tillsammans har de nu skrivit till regeringen för att de på nytt ska utreda frågan om en ändring av beskattningen i syfte att påskynda omställningen till en fossilfri fordonsflotta.

Organisationerna har tidigare begärt att regeringen aktivt verkar för en ändring av svensk beskattning av elbussar utan resultat. Därför vände de sig till EU-kommissionen tillsammans med de danska branschorganisationerna. Svaret från EU-kommissionär Pierre Moscovici är positivt. Han anser att det nu gällande direktivet är föråldrat och innehåller begränsningar som hindrar en rättvis beskattning av el i elfordon. I väntan på att direktivet ska ändras framhåller han EU har möjlighet att ge en medlemsstat tillstånd att ”ge en medlemsstat tillstånd att införa ytterligare skattebefrielser eller skattenedsättningar för energiprodukter och el av särskilda politiska hänsyn, utöver dem som redan föreskrivs i direktivet” Frankrike har exempelvis redan sänkt elskatten för elbussar och laddhybrider.