2017-07-07

Experter utsedda i utredningen om särskilda persontransporter

Utredningen om särskilda persontransporter som ska titta på hur samordningen kan ökas inom serviceresor har nu utsett sina experter. Från Svensk Kollektivtrafik kommer Mattias Andersson att delta.

Övriga experter kommer ifrån andra branschorganisationer samt myndigheter. Utredningen leds av Anita Johansson som tidigare arbetat på Regeringskansliet, AFA Försäkring, Länsstyrelsen i Norrbottens län och Verket för högskoleservice.