2015-03-23

Färdtjänst och sjukresor får högt betyg

Branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik har analyserat kvalitet och nöjdheten för färdtjänst och sjukresor i hela landet. Resultatet visar att resenärerna är mycket nöjda med sina resor, 9 av 10 uppger att de är nöjda både med beställningen och resan sammantaget.

- Under 2014 har vi genom vår undersökning Barometer för anropsstyrd trafik intervjuat drygt 37 000 personer, säger Mattias Andersson, Svensk Kollektivtrafik. Även om nöjdheten har minskat något sedan tidigare år ligger den på en mycket hög nivå.

Resenärerna intervjuas per telefon dagen efter genomförd resa. De tillfrågas om beställning och bemötande, samt intryck av resan. 93 procent anger att de är nöjda med förarens bemötande.

- De resenärer som hämtas i tid, kommer fram i tid och inte haft en lång väntetid i telefon är oerhört nöjda, säger Mattias Andersson. Hela 98 procent uppger då att de är nöjda.

Nöjdheten med bemötandet vid beställningen ligger på 92 procent för färdtjänstresor och 91 procent för sjukresenärer vilket självklart också är ett gott betyg för verksamheten.

Barometern för Anropsstyrd trafik (ANBARO) är en löpande kvalitetsundersökning av färdtjänst- och sjukresor. Intervjuer genomförs dagligen året runt per telefon dagen efter genomförd resa. Under 2014 genomfördes totalt 37 726 intervjuer. Av dessa var

24 517 färdtjänstintervjuer och 13 209 sjukreseintervjuer. Totalt täcker undersökningen in färdtjänst och/eller sjukresor i 81 procent av landets kommuner.

Ladda ner Årsrapport Barometer för anropsstyrd trafik 2014 med analyser och sammanfattningar

 

Kontaktperson
Mattias Andersson 
ansvarig Kollektivtrafikbarometern
076-526 90 75