2015-12-16

Fördubblingens roll för fossilfri framtid

Vd Stefan Sedin var på möte på Regeringskansliet med analysgruppen för grön omställning den 11 december. Stefan presenterade delar ur en färsk rapport om fördubblingen.

Rapporten visar vad en fördubbling av kollektivtrafikens marknadsandel skulle innebära för målet om fossilbränslefri fordonsflotta 2030 och kommer att publiceras efter årsskiftet. På mötet diskuterades även frågor om vad som händer med CO2-beskattningen, samhällsplaneringens roll för framtida transportsystem och lokalt förändringsarbete för grön omställning.

Läs mer om analysgruppen Grön omställning.