2021-06-01

Förslag kring kollektivtrafikresenärers rättigheter till civilutskottet

Vd Johan Wadman och utredare Mattias Andersson medverkade vid civilutskottets öppna seminarium den 1 juni. På seminariet presenterades rapporten ”Uppföljning av lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter”.

Svensk Kollektivtrafik fick möjlighet att kommentera rapporten och de huvudsakliga budskapen var:

• Gör svensk lag mer lik EU-förordningarna, låt t ex trafikföretagen få hjälpa resenärerna med ersättningstrafik istället för tvingas betala taxiutlägg.
• Frikoppla regressrätten från kvittning i kvalitetsavgiftssystemet för bättre effekt av det som lagstiftats.
• Ge Trafikverket ett nationellt uppdrag att samordna stationsfrågor såsom ”Station manager”. Idag råder oklart ansvar och frågorna blir eftersatta.
• Ge Trafikverket/Stationsägare en skyldighet att informera för att Svensk Kollektivtrafiks medlemmar ska kunna efterleva informationsskyldigheter i §7.
• Ge Konsumentverket ett uppdrag att samverka med branschens leverantörer på samma sätt som Upphandlingsmyndigheten har ett tudelatuppdrag riktad både mot leverantörer och kunder
• Utnyttja möjlighetsfönstret i samband med ny tågpassagerarförordning att genomföra förbättringar, samt inför force majeure då det inte längre finns hinder på europisk nivå för detta.

Länk till seminariet via Riksdagens webb-tv

Kontaktperson: Mattias Andersson