2021-06-11

Fortfarande stort biljettintäktstapp för kollektivtrafiken

En summering av årets första tertial visar att biljettintäkterna i kollektivtrafiken i snitt är ungefär hälften så stora som första tertialet 2019. Det visar Svensk Kollektivtrafiks och SKR:s senaste sammanställning över de regionala kollektivtrafikmyndigheternas biljettintäktsförluster under pandemin.

Sammanställningen bekräftar att Svensk Kollektivtrafiks och SKR:s tidigare prognos på en intäktsförlust på 8,6 miljarder för 2021 fortfarande gäller. Det innebär att kollektivtrafikens intäktsförlust beräknas hamna på totalt närmare 16 miljarder kronor för 2020 och 2021 jämfört med 2019. Prognoserna bygger på antagandet att det låga kollektivtrafikresandet fortsätter ett tag till samt att restriktionerna successivt lättas och är borttagna när vi går in i 2022. Då förväntas en långsam återhämtning under andra halvåret.

- Även under april blev biljettintäkterna långt under de nivåer vi är vana att se, vilken är en konsekvens av främst det låga resandet. Men rörligheten i samhället har dock långsamt börjat öka, vilket vi också ser i att intäkterna ökat något jämfört med mars. Nu hoppas vi på en fortsatt nedgång av smittspridningen som kan resultera i att avvecklingen av restriktionerna kan fortsätta och att vi då kan välkomna tillbaka alla resenärer till kollektivtrafiken, kommenterar Johan Wadman, vd Svensk Kollektivtrafik.


För mer information, kontakta Johan Wadman, vd Svensk Kollektivtrafik.