2015-02-06

Fortsatt ökad nöjdhet med kollektivtrafiken

Svenska folket tycker att det har blivit enklare att köpa biljett och 8 av 10 är nöjda med senaste resan. Det visar analyser från den nationella undersökningen Kollektivtrafikbarometern. Undersökningen utförs årligen av branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik och nära 50 000 personer intervjuas kring resvanor, kvalitet och service.

- Uppfattningen att det är krångligt att köpa biljett har definitivt minskat, säger Mattias Andersson, Svensk Kollektivtrafik. Appar, e-handel och enklare kortbetalningar har idag blivit en naturlig del av servicen, menar Mattias Andersson.

Kollektivtrafikbarometern visar också på en stabil positiv trend där marknads-andelen har ökat från 24 % till 27 % och nöjdheten med senaste resan ökat från 79 % till 81 % mellan 2010 och 2014.

- Analyser visar att tågresenärerna inte är lika nöjda som bussresenärerna, 79 % av de som åker tåg är nöjda jämfört 82 % som är nöjda med sin bussresa. Det är däremot ingen skillnad i nöjdheten mellan kvinnor och män, säger Mattias Andersson.

Information vid förseningar och stopp väcker fortsatt missnöje där en tredjedel av resenärerna anser att det fungerar tillfredsställande. Även här är tågresenärerna de som är minst nöjda.

- Det är naturligtvis inte tillräckligt bra och vi arbetar med åtgärder på kort och lång sikt. Det gör vi tillsammans med våra medlemmar och med Trafikverket bland annat inom projektet ”Modern Trafikledning” och ”Tillsammans för Tåg i Tid” säger Mattias Andersson, Svensk Kollektivtrafik.

Ladda ner Årsrapport Kollektivtrafikbarometern 2014 med analyser och sammanfattningar

Kollektivtrafikbarometern genomförs löpande under hela året.  Ett representativt urval av svenska folket mellan 15-75 år intervjuas per telefon, både med de som reser frekvent med kollektivtrafiken och allmänheten.

 

Kontaktperson:
Mattias Andersson
ansvarig Kollektivtrafikbarometern
076-526 90 75