2022-12-15

Fortsatt skattebefrielse för biodrivmedel till 2026

Europeiska kommissionen har godkänt Sveriges statsstödsansökan om fortsatt skattebefrielse av rena och höginblandade biodrivmedel i ytterligare fyra år.

Därmed kan drivmedel som till exempel E85, rapsbaserad biodiesel och HVO som inte omfattas av reduktionsplikten skattebefrias i Sverige till och med sista december 2026.

- Beslutet är verkligen efterlängtat. För våra medlemmar innebär det att de slipper kostnadsökningar på 800 miljoner kr per år, kommenterar Johan Wadman, vd Svensk Kollektivtrafik.

Kontakt: Johan Wadman, vd

Regeringens pressmeddelande