2017-10-05

Framgång för nordens EU-arbete

Den nordiska delegationen inom UITP:s EU Committé har lyckats driva igenom att UITP antar en ny position rörande elektriska bussar och förnyelsebara drivmedel. De har också drivit igenom att det ska finns en samstämmighet mellan EU:s mål för produktion och tillgänglighet av förnybar energi och bränsle till överkomliga priser. Det framgick på det senaste mötet den 19 september, där Svensk Kollektivtrafik representerades av vd Helena Leufstadius.

På mötet presenterades även ”Mobility Inside”, en rikstäckande plattform för biljetter, priser och kundinformation i Tyskland. I Sverige har vi sedan länge haft Resplus och nu också Swedish Mobility Program (SMP), men en stor skillnad är att i Tyskland vill de behålla all kontroll själva och de har inte heller några planer på att släppa ifrån sig trafikdata till andra privata aktörer.

Det nya Tillgänglighetsdirektivet var också på agendan, där UITP efter en intensiv lobbykampanj lyckades få bort en stor del dåliga skrivningar när den första röstningen genomfördes i EU-kommissionen dagarna innan mötet.

En lite mer kontroversiell fråga på mötet var EU-kommissionens förslag att inrätta en kommitté för social dialog inom ”urban public transport”. Den nordiska delegationen har i en separat skrivelse uttryckt en oro över förslaget och vi kan inte heller stödja gemensamma uttalanden som t ex innehåller att upphandlingar, anbud/avtal representerar ett hot för sysselsättning och arbetsvillkor.