2017-06-09

Framgång för Studentresekonceptet

Det gemensamma konceptet för studentrabatter i kollektivtrafiken har nu varit igång under två terminer. Övergången från de tidigare rabattkoncepten har gått bättre än förväntat, rapporterar medlemmarna.

– Det nya regelverket och symbolen har lett till ökad tydlighet både för resenärer och personal, säger Mattias Andersson, projektledare.
Nästa steg i arbetet är att få till stånd en regeländring för att möjliggöra att studenterna kan få tillgång till rabatterna direkt när terminsstarten börjar istället för när deras ansökan om studiemedel behandlas.
– Vi för en dialog med Utbildningsdepartementet och förhoppningsvis förstår de vikten av att behandla frågan skyndsamt för studenternas skull.
De medlemmar som är med i konceptet idag är Skånetrafiken, Öresundståg, Hallandstrafiken, Blekingetrafiken, Länstrafiken Kronoberg, Kalmar Länstrafik, Jönköpings Länstrafik, Västtrafik, Östgötatrafiken och X-trafik.

Läs mer om Studentresekonceptet.