2015-10-09

Framtidens kortbetalningar är kontaktlösa

Svensk Kollektivtrafik samarbetar med Visita, SvePark och Svensk Handel för att driva frågor runt betalsystem med banker, kortföretag och myndigheter. Aktuellt just nu är frågor runt kontaktlösa kortbetalningar.

– Kollektivtrafiken kan verkligen dra nytta av kontaktlösa kortbetalningar. Det går betydligt snabbare, reducerar slitaget på kortläsarna och öppnar för flera tekniska lösningar. Under kommande år kommer vi att se många nya kontaktlösa betalningar med kort och smartphone. Nya aktörer kommer att tävla om uppmärksamheten, t ex ApplePay, Android Pay och Samsung Pay men även svenska Swish med nästan 3,5 miljoner användare, säger Erik Seiving, specialist på betalningslösningar och företräder branschen på uppdrag av Svensk Kollektivtrafik och Samtrafiken.

Nästa stora steg är PSD2, ett EU-direktiv som börjar gälla 2017 och som förändrar mycket av dagens karta över hur betalsystem fungerar och drivs. Förväntat resultat är ännu fler betalsystem att välja bland och därmed behövs ännu mer planering för att inte villa bort sig bland alternativen.