2015-10-29

Gävleborg har resbevis direkt på kallelsen

Nu ska resebevis finnas på de kallelser som berättigar till sjukresor i hela Region Gävleborg. Region Gävleborg och X-trafik driver ett projekt där patienterna kan använda resebeviset som biljett på bussen eller X-tåget till och från sitt vårdbesök.

Det fungerar redan i primärvården och under september påbörjades införandet även för specialistvården. Möjligheten att använda resebeviset är ett komplement till ordinarie regelverk för sjukresor.

Läs X-trafiks pressmeddelande.