2015-11-20

Gemensamt koncept för studentrabatt

Reglerna kring studentrabatter varierar stort mellan olika delar av Sverige. För att skapa tydlighet för både trafikföretag och studenter har Svensk Kollektivtrafik startat ett projekt med målet att ta fram ett branschgemensamt koncept med gemensam logotyp.

Intresset hos medlemmarna är stort. Den 16 november hölls en workshop med representanter för medlemmar och övriga trafikföretag samt företagen Studentkortet och Mecenat. De diskuterade bland annat förslag för att hitta gemensamma regler för vilka som räknas som studenter och hur mycket man måste studera för att få rabatt. Om man går ifrån plastkorten och börja ha rabatten i en app på mobilen istället kommer det dessutom att gå mycket lättare att verifiera rätten till rabatt.

En av delarna i projektet är att ta fram en gemensam logga. Därför kommer Svensk Kollektivtrafik att dra igång en logo-tävling bland landets studenter under våren. Finns det medlemmar som är intresserade av att ingå i arbetsgruppen för tävlingen så är det bara att höra av sig till Anita Stenhardt.

– Det handlar inte om nivån på rabatterna, den ska självklart medlemmarna själva bestämma, utan om ett gemensamt regelverk. Det underlättar för studenterna som faktiskt inte alltid vistas på en och samma ort under sin studietid. Skillnaderna i kostnader beräknas inte bli särskilt stora och troligen vinner man mer på ökad tydlighet och att skapa kontroll över vilka som har studentrabatt. Vi kommer att vara färdiga under våren 2016 men det går också bra att ansluta senare om organisationen behöver mer tid att ställa om, säger Mattias Andersson på Svensk Kollektivtrafik.