2017-03-10

Gemensamma frågor på nordisk träff

Den 2 mars hölls ett första nätverksmöte i Köpenhamn tillsammans med Svensk Kollektivtrafiks systerorganisationer i Norge, Danmark och Finland.

På agendan stod gemensamma frågor såsom Nordic Buss 2014, Flextrafik, UITP, Horizon 2020 ansökan. Dessutom blev det ett studiebesök på Köpenhamns nya elbusslinje. Organisationerna kommer att fortsätta att träffas och nästa möte hålls i Oslo i juni.