2022-05-03

Glädjande besked om reformeringen av reseavdraget

Regeringen har lagt ett förslag om att fortsätta reformera reseavdraget genom att föreslå en höjning av skattereduktionen för arbetsresor från 5 till 8 kr per mil och den övre avståndsgränsen till från 8 till 12 mil.

- Mycket glädjande att regeringen föreslår att den färdmedelsneutrala skattelättnaden för arbetsresor ska utökas från årsskiftet, kommenterar Lars Sandberg, analytiker på Svensk Kollektivtrafik.

För personer med som bara betalar kommunalskatt motsvarar det en höjning av reseavdraget med 6,50 till 25 kr per mil.

I april föreslog regeringen att reseavdraget ska ersättas av en avståndsbaserad skattereduktion så att den som tar kollektivtrafiken, cykeln eller samåker till jobbet får lika stor minskning av skatten som den som tar bilen, med ökad kollektivtrafikandel och minskade klimatutsläpp som följd. Genom skattereduktion istället för avdrag blir skattelättnaden lika mycket värd oavsett inkomst. I dag är reseavdraget värt 20 procent mer för höginkomsttagare än för låg- och medelinkomsttagare. Förslaget minskas dessutom fusket och felen med reseavdrag. Fusk och fel som i dag kostar 2,4 miljarder per år, eller svindlande 44 procent av reseavdragets kostnader.

Läs regeringens pressmeddelande

Kontakt: Lars Sandberg, analytiker