2022-03-18

Glädjande besked om reseavdragsreformen

Efter årtionden av kritik mot att reseavdraget minskar kollektivtrafikresande, ökar klimatutsläppen och leder till omfattande fusk har regeringen föreslagit att reseavdraget ska ersättas med en färdmedelsneutral och avståndsberoende skattereduktion på 8 kronor per mil. Det motsvarar en höjning av reseavdraget från 18,50 till 25 kr per mil för alla medel- och låginkomsttagare.

- Förslaget är en rättvisereform som kommer minska klimatutsläppen, öka kollektivtrafikresandet, jämna ut de regionala skillnaderna och pressa ned fusket och felen. Med en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion kommer alla pendlare beskattas lika, oavsett om de tar bilen, kollektivtrafiken, cykeln eller samåker till jobbet och det leder i sin tur till ökat kollektivtrafikresande och minskade utsläpp. Genom skattereduktion i stället för avdrag blir skattelättnaden lika mycket värd för alla, säger Lars Sandberg analytiker på Svensk Kollektivtrafik.

Svensk Kollektivtrafiks beräkningar visar att reformen kommer ha stor betydelse för kollektivtrafikresenärer med långa arbetsresor.

Dagens reseavdrag är värt 20 procent mer för höginkomsttagare än för låg- och medelinkomsttagare. Eftersom män i snitt tjänar mer än kvinnor och löner är högre i storstadsregioner så ökar förslaget jämställdheten och minskar de regionala skillnaderna. Skillnaderna mellan stad och landsbygd minskas ytterligare genom att systemet kommer att bli mer generöst utanför storstadskommunerna genom att skattereduktion kommer få göras för arbetsresor som är längre än 3 mil för den som bor och arbetar i storstadskommunerna och 1,5 mil i övriga landet.

- När tidsvinstregeln tas bort minskas fusket och felen, som kostar 2,4 miljarder kr varje år. Det motsvarar över 40 procent av kostnaderna för reseavdraget, kommenterar Lars Sandberg.

Förslaget kommer att riksdagsbehandlas under våren och träda i kraft ikraft 1 januari 2023.

Lars Sandberg

Analytiker

Mobil: 076-798 39 98

lars.sandberg@svenskkollektivtrafik.se Maila mig