2016-02-09

Hälften av svenska folket väljer kollektivtrafik

Varannan svensk reser regelbundet med kollektivtrafiken. En stor andel av svenska folket, hela 42 %, är växlare, det vill säga de reser regelbundet både med kollektivtrafiken och bilen. Det visar analyser från den nationella undersökningen Kollektivtrafikbarometern. Undersökningen utförs årligen av Svensk Kollektivtrafik och drygt 50 000 personer intervjuas kring resvanor, kvalitet och service.

- 7 av 10 växlare har ett periodkort på fickan, vilket innebär att det inte är priset som är avgörande för valet mellan kollektivtrafik och bil, säger Mattias Andersson, projektledare Svensk Kollektivtrafik. Snarare är det att erbjudandet i form av tider och linjer bättre behöver anpassas till det faktiska behovet.

4 av 10 växlare överväger sällan alternativa färdsätt vilket talar för att även ökad kunskap om utbudet är en viktig faktor för att få fler resenärer.

Under 2015 ställdes en ny fråga om att komma fram i tid. Frågan ställdes till regelbundna resenärer och visar att 85 % svarar att de kom fram i tid vid sin senaste resa. Analysen visar att pendlare som reser med tåg drabbas mest av förseningar. Skillnaderna mellan till exempel buss och tåg är hela åtta procentenheter.

- Det är en viktig fråga som vi arbetar intensivt med tillsammans med våra medlemmar, alla resenärer måste kunna lita på att de kommer fram i tid, säger Mattias Andersson. En fungerade och pålitlig tågtrafik är därför en högprioriterad fråga inom Svensk Kollektivtrafik och hela branschen, bland annat inom samarbetet Tillsammans för Tåg i Tid.

Ta del av rapporten

Ta del av bilagan

Läs mer om Kollektivtrafikbarometern

För mer information: Mattias Andersson, ansvarig Kollektivtrafikbarometern, 076-526 90 75
Anita Stenhardt, kommunikationschef, Svensk Kollektivtrafik, 070-588 08 69