2019-04-12

Här finns alla kommande upphandlingar

Hälften av alla bussar i RKM-trafik ska upphandlas mellan 2019 och 2022 och minst 60 upphandlingar är på gång. Det framgår av det senaste upphandlingsschemat som Svensk Kollektivtrafik tagit fram.

- Det är ovanligt mycket på gång. Det är en puckel volymmässigt, både i antal upphandlingar och antal fordon. Samtidigt kommer elektrifiering av busstrafiken att ta fart under den här perioden och det innebär flera nya frågeställningar att ta ställning till i anbudsunderlagen, säger Mattias Adell som sammanställt schemat.

För Svensk Kollektivtrafiks medlemmar som ska göra upphandlingar framöver finns hjälp att få, dels via våra erfarenhetsnätverk, som UPNÄT och Miljönätverket, dels via Partnersamverkans upphandlingsstöd med modellavtal, kravbilagor, drivmedelsindex och Bus Nordic.

Ta del av upphandlingsschemat

Kontaktperson: Mattias Adell