2016-01-15

Här finns alla planerade upphandlingar

Nätverket UPNÄT har tagit fram en sammanfattning av alla planerade kollektivtrafikupphandlingar i Sverige de närmaste fem åren.

- Vi har samlat de kända upphandlingarna, såväl anropsstyrd trafik som större kollektivtrafikupphandlingar med tåg, buss och båt. Vi gör det som en service till transportföretagen så att de ska kunna ta höjd för kommande anbud i planeringen, säger Mattias Adell, ansvarig för upphandlingsnätverket UPNÄT på Svensk Kollektivtrafik.

Ta del av sammanfattningen och läs om UPNÄT.