2017-01-26

Hög punktlighet för pendeltåg och regionaltåg

Trafikverket har sammanställt punktlighetsstatistik för 2016. Både pendeltåg och regionaltåg har bra punktlighet, 94,0 respektive 87,8 procent kommer i tid.

Måttet för den officiella statistiken för persontågens punktlighet är sammanvägt tillförlitlighetsmått (STM). I det mäts hur stor andel av persontågen som nått sin slutstation inom 5 minuter efter ankomsttiden enligt tidtabell. I statistiken ingår också de tåg som ställts in eller tillkommit senare än klockan 00:00 dagen innan avgång samt de tåg som ställts in efter avgångstiden. Inställda tåg räknas i statistiken som försenade tåg.

Läs mer

Nyhetstext Trafikverket

Statistikrapport