2016-09-30

Informationsdag om tillgänglighet

Välkommen den 26 oktober till en informationsdag och nystart för Svensk Kollektivtrafiks satsning på frågor kring tillgänglighet och användbarhet inom kollektivtrafiken.

Under informationsdagen kommer du bland annat att träffa transportstyrelsen, Konsumentverket, Myndigheten för delaktighet och Trafikverket. Även Scandic Hotels kommer och berättar hur de arbetar med tillgänglighetsfrågor inom sin bransch. Ta chansen att ställa frågor, diskutera och ta del av information om hur flera myndigheter kommer att arbeta med tillgänglighet under det kommande året.

Program och anmälan