2016-10-06

Höghastighetsbanor och ökat underhåll i propositionen

Ja till höghastighetsbanor och förstärkt underhåll till både järnvägar och vägar. Det är några av punkterna som regeringen presenterade i infrastrukturpropositionen den 6 oktober.

Propositionen innehåller inriktning och ekonomiska ramar för satsningar i infrastrukturen för planperioden 2018-2029. Regeringen föreslår bl.a. att

  • Den totala ekonomiska ramen för hela planperioden höjs med 107,5 miljarder kr till 622,5 miljarder kr
  • Järnvägsunderhållet förstärks med 40 miljarder till 125 miljarder kr
  • Vägunderhållet förstärks med 11 miljarder till 164 miljarder
  • Ökningen av järnvägsunderhållet ska ske tidigt under planperioden och vägunderhållet fördelas jämt över perioden
  • Anslaget till utveckling av transportsystemet höjs med  56,5 miljarder till 333,5 miljarder
  • Regeringen vill att höghastighetsbanorna mellan Stockholm och Göteborg respektive Malmö ska byggas. Däremot föreslår regeringen inget målår när höghastighetsbanorna ska vara färdigbyggda, utan utbyggnaden ska ske i en takt som ekonomin tillåter. Regeringen understryker att det är centralt med brett politiskt stöd i riksdagen inför beslutet om att satsa på nya stambanor för höghastighetståg. Moderaterna har dock i dag i en debattartikel sagt nej till byggandet av höghastighetsbanorna. Liberalerna sa nej i våras.

Ta del av hela propositionen här.

·        Ökningen av järnvägsunderhållet ska ske tidigt under planperioden och vägunderhållet fördelas jämt över perioden

·        Anslaget till utveckling av transportsystemet höjs med  56,5 miljarder till 333,5 miljarder