2018-01-26

Jarl Eliassen blir projektledare för UITP Global Summit 2019

Jarl Eliassen, som arbetat på UITP i Bryssel för kollektivtrafikmyndigheterna i Norge, Sverige och Finland sedan 2014 slutar den 1 mars. Han tillträder istället en tjänst som projektledare hos Trafikförvaltningen SLL för UITP Global Summit 2019 i Stockholm.

- Åren med UITP har varit spännande och lärorika. Det har varit intressant att vara nära EUs beslut som berör kollektivtrafiken. I mitt jobb har jag haft glädjen av att få arbeta i UITPs European Department med ansvar för informationssystem, biljett- och betalsystem, digitalisering, C-ITS och autonoma fordon. Att få möjlighet att främja nordiska intressen och frågor inom UITP tror jag också har ett stort värde för såväl de nordiska länderna som för UITP eftersom vi i Norden ligger långt fram inom många av kollektivtrafikens områden, säger Jarl Eliassen och fortsätter:

- Nu märker jag en stor förväntning bland medlemmar och medarbetare i UITP inför den kommande världskongressen i Stockholm. I Norden har vi hunnit långt när det gäller just frågor om digitalisering och automatisering, det ska bli roligt att tillsammans med utställare och medarrangörer få visa hela världen vad vi kan.

Jarl har också noterat intresset för utvecklingen på den nordiska marknaden i frågor som rör marknadsutveckling, upphandling i konkurrens och kommersiell trafik inom alla transportslag.

-Här har vi i de nordiska länderna goda exempel att visa våra europeiska kollegor. 2020 ska ju den europeiska kollektivtrafikmarknaden som helhet öppnas för konkurrens och i Norden har vi i princip redan genomfört det som EUs kollektivtrafiklag stipulerar, säger Jarl.

Bilden:
UITPs Generalsekreterare Mohamed Mezghani (t v) var en av många som tackade Jarl Eliassen för ett bra arbete inom organisationen så här långt – nu väntar en ny utmaning för Jarl, som projektledare för UITPs världskongress Global Summit i Stockholm 9-12 juni 2019