2021-11-15

Jonas Johansson projektledare för ”Kraftsamling MERIT”

Vi välkomnar Jonas Johansson som projektledare för verksamhetsutveckling inom serviceresor.

Projektet "Kraftsamling MERIT" drivs under ett år och har skapats på önskemål av medlemmarna för ett stärkt gemensamt stöd kring frågor om serviceresor. Uppdraget kommer bland annat att hantera frågor om standarder, miljö och upphandling, t ex framtagning av mallar och underlag för att underlätta upphandlingar och säkra kravfångst. Jonas kommer från Skånetrafiken där han jobbat sedan 2019, som affärsutvecklare på serviceresor och buss. Dessförinnan har han arbetat för Västtrafik AB, som strateg för integrerad trafik och strateg för tillgänglighet.

Jonas startar uppdraget från årsskiftet. Välkommen till oss!

Kontaktperson: Mattias Andersson