2015-12-16

Jubilerande MERIT slog all time high

Det var många medlemmar som kom på MERIT-mötet för att nätverka, utbyta erfarenheter och lära sig kring olika aspekter av serviceresor i Malmö. Denna gång var fokus främst på tillgänglighet och kvalitetsmätningar.

För femton år sedan hölls det första MERIT-mötet, sedan dess har Svensk Kollektivtrafik och dess medlemmar träffats två gånger årligen för att nätverka, utbyta erfarenheter och lära sig kring olika aspekter av serviceresor.  Denna gång var fokus främst på tillgänglighet och kvalitetsmätningar. Som vanligt gjorde vi några olika nedslag i verksamheten, bland annat kring olika medlemmars närtrafik. Arbetsgruppen som arbetar med frågor om bärhjälp och trappklättring berättade om sina framsteg med att ta fram en nationell policy och riktlinjer. Vi gjorde dessutom ett intressant studiebesök på Movia i Köpenhamn som berättade om framgångsfaktorer och utmaningar för de olika sorters Flextrafik som finns i Danmark. Nästa MERIT-möte är planerat till 5-6 april och Skövde.