2020-02-07

Kamerabevakning: Regeringen har lyssnat till branschen

Branschen kan befrias från tillståndsplikten för kamerabevakning ombord, i terminalområden samt längs spåren. Det framgår av det förslag på ändring i kamerabevakningslagen som regeringen har lämnat till lagrådet.

-  Det är glädjande att en angelägen fråga som skapat frustration för branschen och våra medlemmar ser ut att lösas. Kostnadsposter och ineffektiviteter kan komma att nästan helt elimineras med förslaget, till exempel långa ansökningstider, omfattande administration för prövning och bristen på praxis utifrån länsstyrelsernas ojämna bedömningar, säger Mattias Andersson, utredare på Svensk Kollektivtrafik och deltagare i expertgruppen som bistod den statliga utredningen.

Förhoppningsvis kommer branschen att kunna erbjuda resenärerna tryggare och säkrare resor samt bistå polismyndigheterna med material i brottsuppklarande syfte. I och med att dataskyddsförordningen (GDPR) trätt i kraft säkerställs ändå de olika avvägningarna av integritetsintresset.

- Vi ser nu fram emot att regeringen och departementen tar i tu med några andra frågor som ligger på deras bord och som också är angelägna för resenärer och bransch att lagstiftningen moderniseras och verklighetsanpassas, till exempel lagen om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik från 1977 och de lagar som reglerar färdtjänst, sjukresor och skolskjutsar från 1997. Här skulle intäktsäkringen kunna öka och samordningen mellan olika resor öka till gagn både för resenärer och bransch, säger Mattias Andersson.