2015-03-02

Kan gamla bussar bli nya?

Svensk Kollektivtrafik har tillsammans med Sveriges Bussföretag påbörjat ett projekt för att kartlägga möjligheterna kring möjligheterna att renovera äldre bussar för att hitta kriterier för att avtalsmässigt kunna betrakta fordonen som yngre eller rent av nya.

Vi har startat med en av kärnfrågorna, emissionsmängderna utifrån de olika generationerna EURO-krav. Arbetet bedrivs inom arbetsgruppen för Buss 2014 som för ändamålet har utökats med fler kompetenser. Under våren kommer vi även titta närmare på bland annat aspekter som rör inredning och säkerhet.

Vill du ha mer information om projektet eller har erfarenhet och synpunkter du vill dela med dig om rörande ”renovering” av bussar är du välkommen att kontakta: 
Mattias Andersson
Svensk Kollektivtrafik