2017-04-28

Kännbara konsekvenser av resenärsrättigheterna

Den 1 april 2016 trädde ett nytt regelverk i kraft för buss- och tågresor för linjer som är kortare än 15 mil. - Långt innan lagstiftningen trädde i kraft förutsåg vi ökade kostnader och oklarheter för resenärer och det ser ut att stämma, säger Mattias Andersson, Svensk Kollektivtrafik.

Det nya i regelverket är att trafikföretagen inte längre är skyldiga att anordna ersättningstrafik utan istället ska ersätta för resenärernas taxiutlägg. Även skyldigheten att informera stärktes. Fortsatt gäller de tidigare EU-reglerna för längre linjer och vissa paragrafer gäller både kortare och längre linjer.

Under det första året har Västtrafiks kostnader för taxiutlägg ökat med 40% fast antalet ärenden bara ökat med 1%. För Skånetrafiken har kostnaderna ökat från 5,7 miljoner till 13 miljoner på ett år. Detta kommer att leda till en översyn av möjligheterna att ändra reglerna.

- Från våra norrländska medlemmar där man tvingas ställa trafiken pga is och snö rapporteras problemet med en avsaknad av force majeure. Resenärer kräver taxiersättning för dagar då trafiken står helt stilla och det är en säkerhetsrisk att ge sig ut på vägen även med personbilar, berättar Mattias.

Under förra veckan rapporterade P4 Kronoberg kring dessa frågor, det visar sig att kostnaderna för Länstrafiken ökat från 450 000 till 720 000 kr för förseningsersättningar. Merparten av kostnaderna har uppstått i tågtrafiken.

- Blekingetrafiken räknar med att 75% av ersättningsbeloppet det senaste året är orsakad av att banan stängts av spårspring eller att trafiken stängts ner på grund av bristande underhåll i Trafikverkets anläggning. Och fortfarande är det länstrafiken, dvs skattebetalarna i länet som får öppna plånboken för att ersätta resenärerna vid dessa förseningar. Under lagstiftningsarbetet poängterades vikten av en regressrätt men någon sådan kom aldrig med i lagen. Nu är det dags för regeringen att leverera, säger Mattias Andersson.

För mer info, kontakta Mattias Andersson