2016-09-30

Kent Johansson ordförande i JBS

Kent Johansson har utsetts till ordförande för det nybildade JBS, Järnvägsbranschens samverkansforum där Svensk Kollektivtrafik medverkar.

Kent Johansson ansvarar för närvarande för att föreslå en ny regional samhällsorganisation som bygger på betydligt färre län och landsting. JBS inkluderar redan pågående branschsamarbeten som Tillsammans för tåg i tid (TTT), Stärkt branschsamverkan och Marknadsanpassad planering av kapacitet (MPK) men även ett nytt projekt som ska handla om att stärka kulturen för samverkan i branschen.

JBS är ett historiskt samarbete som inkluderar hela järnvägsbranschen. Övriga deltagare i styrelsen är ledande företrädare för Trafikverket, SJ, Green Cargo, Jernhusen, SL/ Skånetrafiken/Västtrafik, Branschföreningen Tågoperatörerna, Svensk Kollektivtrafik, Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer och SWEDTRAIN.