2020-06-12

Klart för kameraövervakning ombord

Riksdagen har fattat beslut om att kravet på tillstånd för kameraövervakning ska avskaffas i kollektivtrafiken. Lagändringen träder i kraft den 1 augusti i år. Syftet med lagändringen är att det ska bli enklare att använda kameraövervakning som ett verktyg för bland annat brottsbekämpning.

I beslutet framgår att tillstånd för kameraövervakningen inte ska behövas i kollektivtrafiken och vid bevakning av vissa spårområden, om syftet är att bekämpa brott, förhindra olyckor eller upprätthålla ordningen.
- Det här är en fråga som länge skapat frustration för branschen och våra medlemmar så riksdagens beslut är verkligen välkommet, säger Svensk Kollektivtrafiks Mattias Andersson som bistod den statliga utredningen i frågan. Förutom att vi kommer att kunna erbjuda resenärerna tryggare och säkrare resor så innebär beslutet att vi slipper de tidigare problemen med långa ansökningstider, administrationen för prövning och ojämna lokala bedömningar. Möjligheten till både brottsprevention och brottsuppklaranden kommer också att öka i och med detta.