2018-10-23

Kollektivtrafiken ökar kommunernas och landstingens skatteintäkter med nästan 3 miljarder kronor

Kollektivtrafiken ökar kommunernas, landstingens och regionernas skatteintäkter med 2,93 miljarder kronor per år. Det visar en ny rapport som WSP har tagit fram uppdrag av Svensk Kollektivtrafik. Om kollektivtrafiken tas bort skulle 106 000 arbetstillfällen försvinna och bruttolönerna i Sverige minska med över 9 miljarder kronor.

I rapporten analyseras kollektivtrafikens nytta för kommunerna, landstingen och regionerna genom att jämföra dagens Sverige med ett scenario utan den kollektivtrafik som de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen kör.

- Analysen visar att kollektivtrafiken skapar stor nytta. Utöver höjda löner, stigande sysselsättning och ökade skatteintäkter minskar kollektivtrafiken antalet dödade och skadade i trafiken. Utan kollektivtrafik skulle ytterligare 16 personer dödas, 228 skadas svårt och 1825 skadas lindrigt varje år, kommenterar Helena Leufstadius, vd för Svensk Kollektivtrafik.
Kollektivtrafiken är ett kraftfullt sätt att skapa bättre tillgänglighet för breda lager av befolkningen. Genom att kollektivtrafiken gör det smidigt och billigt för människor att nå många arbetsplatser vidgas deras arbetsmarknader och företagen får lättare att rekrytera personal med rätt kompetens. Det uppstår en matchningseffekt som gör arbetsplatser mer produktiva och genomsnittslönen högre. När sysselsättningen ökar och genomsnittslönerna stiger växer skatteintäkterna.

- Den regionala kollektivtrafiken är mycket yteffektiv, säger Lars Sandberg, analytiker på Svensk Kollektivtrafik. I ett Sverige utan kollektivtrafik skulle 340 000 nya parkeringsplatser behöva byggas vid landets bostäder. För att anlägga dessa parkeringsplatser krävs en yta som motsvarar 1400 fotbollsplaner. Till det kommer alla de parkeringsplatser som måste byggas vid exempelvis arbetsplatser och butiker.

För mer information:
Helena Leufstadius, 072-718 08 65
Lars Sandberg, , 076-798 39 98

Ta del av rapporten