2017-09-13

Kollektivtrafikens samhällsnytta blir film

Svensk Kollektivtrafiks rapport om Kollektivtrafikens samhällsnytta har nu sammanfattats i en animerad film.

I kortfilmen berättar vi om den nytta som den lokala och regionala kollektivtrafiken i Sverige genererar nytta för samhället: Ett nettovärde av över 14 miljarder - varje år!

Filmen, rapporten och en sammanfattande folder finns här.

Kontaktperson på Svensk Kollektivtrafik: Lars Sandberg