2017-11-24

Kommande upphandlingar i kollektivtrafiken 2017-2022

Som planeringsverktyg för beställare och trafikföretag har Svensk Kollektivtrafiks nätverk UPNÄT tagit fram en sammanställning av planerade kollektivtrafikupphandlingar 2017 till och med 2022.

Kollektivtrafiken i Sverige utförs till största delen av trafikföretag vars tjänster upphandlats av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och/eller länstrafikbolagen.

Sammanställningen av kommande upphandlingar finns här.