2019-09-10

Konsumentverkets information ger förvirrade resenärer

Konsumentverkets föreskrifter om skyldighet för trafikföretag att informera resenärer får skarp kritik av Svensk Kollektivtrafik. Det kommer inte att underlätta för resenärerna - snarare leder det till förvirring kring vilka regler som gäller, ger medlemmarna högre kostnader med låg nytta och begränsar möjlig konkurrens på marknaden. Det framgår av det yttrande som skickats in till Konsumentverket.

De detaljerade föreskifterna kring lagstiftningen är svåra att följa för Svensk Kollektivtrafiks medlemmar, de är bland annat kopplade till stationer och järnvägsanläggning som andra aktörer har ansvaret för. Andra problem har att göra med att den svenska lagstiftningen skiljer sig från EU-förordningarna. Förslaget kräver bland annat att trafikföretagen ska publicera anslag med lagtext, avtalsvillkor och kontaktinfo ombord på fordon, på webben och i apparna. Störst problem med förvirrade resenärer får de trafikföretag som tvingas hänga upp information i fordon som på många av turerna går på linjer där regelverket inte ens gäller.

Läs mer och ta del av yttrandet