2019-03-21

Kristoffer Tamsons nominerad till ordförande

Vid Svensk Kollektivtrafiks styrelsemöte den 21 mars presenterades valberedningens förslag på ny styrelse. Till ny ordförande föreslås Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd och ordförande SL.

Som 1:e vice ordförande förslås Ulrika Frick, Region (MP) Region Västra Götaland och som 2:e vice ordförande Tommy Levinsson, (S), Region Västmanland.

Kristoffer Tamsons

- Det känns väldigt hedrande att bli nominerad till att leda styrelsen i branschorganisationen för Sveriges samlade kollektivtrafik. För mig som brinner för samhällsutveckling är det här ett av de finaste uppdrag man kan väljas till, säger Kristoffer Tamsons.

- Kollektivtrafiken står inför en spännande förändringsresa kommande år. En omfattande elektrifiering, digitalisering och automatisering står för dörren. Samtidigt finns utmaningar kopplat till både trygghet, tillgänglighet och hållbarhet där kollektivtrafiken har att spela en huvudroll. En växande kollektivtrafik kräver omtanke om både stad och land, där olika behov och möjligheter måste mötas. I det arbetet krävs att statliga lagar och regelverk är genomtänkta, liksom att prioriteringar i infrastrukturen blir de rätta. Jag vill verka för Svensk Kollektivtrafik som en tydlig och konstruktiv röst i det arbetet, avslutar Kristoffer Tamsons.