2015-11-03

Kritisk rapport från Kommunal om den upphandlade busstrafiken

Kommunal har i en ny rapport ”Men vem kör egentligen?” granskat styrningen av kollektivtrafiken, med särskilt fokus på den offentliga upphandlingen. I rapporten som lanserades den 2 november presenteras ett antal förslag på hur systemet kan förbättras, både för de anställda men även för samhället och skattebetalarna.

 

Svensk Kollektivtrafiks kommunikationschef Anita Stenhardt medverkade i den efterföljande debatten och påpekade att rapporten som helhet är lite väl dyster och att det saknas fokus på hur man kan arbeta för att gemensamt öka intäkterna och få fler nya resenärer.

Övriga i panelen var Per Holmström, Kommunals förste vice ordförande, Niklas Domeij (S), landstingsrådssekreterare i Stockholm läns landsting och Anna Grönlund, branschchef och vice VD på Sveriges Bussföretag.

Bakgrunden till rapporten är att Kommunals medlemmar 2013 gav förbundet i uppgift att kritiskt utvärdera och hitta alternativ till de marknadsmodeller som blivit norm i offentlig sektor. För kollektivtrafiken innebär det framförallt systemet med offentlig upphandling och användningen av incitamentsavtal.

 

Läs rapporten här.

Läs sammanfattning av seminariet på Kommunals hemsida.