2015-10-09

Lär känna vår styrelse - Ulf Nilsson, ordförande

Vem är Ulf Nilsson? Här kommer en intervju med vår nye ordförande om hans nya uppdrag, tankar om kollektivtrafik och så lite mer personligt. Intervjun är den första i en serie där vi kommer att presentera vår styrelse.

Ditt arbete/politiska uppdrag:
Jag är ordförande i Regionförbundet i Kalmar län, det handlar främst om regional utveckling. Ordförande i Landstingsfullmäktige i Kalmar län och ordförande i Trafikstyrelsen i Kalmar län samt nyvald ordförande i Svensk Kollektivtrafik.

Vad vill du bidra med i styrelsearbetet?
Mitt mål är att få samman styrelsen i ett gemensamt arbete och att utveckla kollektivtrafiken. Som ett första steg bildar vi två nya arbetsgrupper i styrelsen, en för järnvägsfrågor och en för storstadstrafik.

Vilken är den viktigaste frågan att driva i styrelsen?
Högst upp på dagordningen kommer järnvägsfrågorna, där mycket fokus hamnar på att få fram ett integrerat järnvägssystem med plats för såväl nya höghastighetståg som de regionala tågen.

Vilka är framgångsfaktorerna för att öka kollektivtrafiken?
Om Sverige kommer att bilda större regioner 2023 hamnar utbyggnaden av den regionala tågtrafiken i centrum. Vi vet att bildandet av regioner i Skåne och Västra Götaland ledde till ökad satsning på kollektivtrafiken.

Vad använder du restiden till när du åker kollektivtrafik?
Jag brukar läsa handlingar och så har jag mycket sms-kontakt.

Det här visste vi inte om dig:
Jag är lite hockeynörd så det är alltid trevligt att träffa kompisar från andra hockeystäder, inte minst de som är med i allsvenskan.