2015-12-08

Lär känna styrelsen: Fredrik Ahlstedt

Vem är Fredrik Ahlstedt? Vår andre vice ordförande berättar i en intervju om sina visioner för styrelsearbetet och kollektivtrafiken. Och så får vi veta vad hans tre M betyder.

Ditt arbete/politiska uppdrag:
Kommunalråd (m) i Uppsala och styrelseledamot i Mälardalstrafik AB

Vad vill du bidra med i styrelsearbetet?
Att se till att Svensk Kollektivtrafik tar plats och syns i debatten med relevanta inspel för utvecklingen av kollektivtrafiken och att vi fortsätter att utvecklas som en stark medlemsorganisation med hög service och relevant kompetens.

Vilken är den viktigaste frågan att driva i styrelsen?
Att tillvara ta medlemmarnas intressen och vara deras röst i kollektivtrafikdebatten.

Framgångsfaktorer för att öka kollektivtrafiken?
Ett starkt utvecklingsarbete med kunden/resenären i fokus där utbudet av trafik ökar i de starka stråken samt med ökad effektivitet och kostnadskontroll.

Vad använder du restiden till när du åker kollektivtrafik?
Tre M! Mail, Musik och tala med Moderater.

Det här visste vi inte om dig:
Jag löptränar och springer 10 km under 50 min. Dessutom kan jag hantera en motorsåg!

Läs fler av våra intervjuer med styrelsen.