2015-11-03

Lär känna vår styrelse: Ulrika Frick

I vår serie intervjuer med styrelsen kommer vi till Ulrika Frick, förste vice ordförande. Hon är ordförande i Västra Götalandsregionens Kollektivtrafiknämnd, miljöpartist och kommunalråd i Mölndal.

Ditt arbete/politiska uppdrag:
Ordförande i Västra Götalandsregionens Kollektivtrafiknämnd, kommunalråd i Mölndal

Vad vill du bidra med i styrelsearbetet?
Jag vill tillsammans med alla aktörer inom kollektivtrafikbranschen, vara en stark röst mot dem som beslutar om våra förutsättningar att visa på problem och lösningar som skulle främja ett ökat resande med kollektivtrafiken. Det finns mycket som vi är överens om som skulle kunna bidra att nå fördubblingsmålet.

Vilken är den viktigaste frågan att driva i styrelsen?
Jag tycker att den viktigaste frågan just nu är den regionala och lokala tågtrafiken. Det är en stor differens mellan verklighet och målsättningar/önskemål om hur den trafiken fungerar och vilken roll den ska spela i framtidens samhälle.

Framgångsfaktorer för att öka kollektivtrafiken?
Ekonomiska styrmedel, smidig biljettsamverkan mellan olika aktörer och att hela resan från dörr till dörr för resenären upplevs enkel. Jag tror också att vi behöver tänka bredare och fokusera mer på hållbart resande där t ex cykel- och bilpooler också blir en del av kollektivtrafiken.

Vad använder du restiden till när du åker kollektivtrafik?
Jag arbetar. Det finns alltid mail att svara på och handlingar att läsa.

Det här visste vi inte om dig:
Superglad att vi ska styrelsemöte i Borgholm i maj. För en fågelskådare är Öland i maj ett drömställe.