2021-08-10

Ledig tjänst: Projektledare Verksamhetsutveckling Serviceresor

För att stärka stödet till våra medlemmar utlyser Svensk Kollektivtrafik en ny tjänst som projektledare för verksamhetsutveckling inom serviceresor. Tjänsten har en bred ansats och kommer att innehålla såväl strategiska som mer operativa frågor. Vi har valt att paketera detta i ett projekt kallat "Kraftsamling MERIT".

Färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor, skolskjuts och närtrafik är kollektivtrafik som är extra betydelsefull för användarna. Ansvaret för dessa trafikformer har succesivt överförts från kommuner till regionala kollektivtrafikmyndigheter och det finns nu behov att framtidssäkra utvecklingen och stärka branschfrågorna.

Svensk Kollektivtrafiks medlemmar, de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och primärkommunerna, ser stora nyttor i att lägga utvecklingsinsatser på en gemensam nationell nivå så att de kan fokusera på de verksamhetsnära och operativa frågorna. Målet är att öka samverkan och underlätta verksamhetsutveckling hos våra medlemmar. Genom att växla upp den samverkan inom branschorganisationen (bland annat inom nätverket MERIT) som redan finns mellan medlemmarna kan vi samordna och stödja dem i dessa frågor och proaktivt driva branschutveckling.

Uppdraget kommer bland annat att innehålla frågor kring upphandling, där det ingår att ta fram mallar och underlag för att underlätta medlemmarnas upphandlingar och att säkra kravfångst. Andra delar i uppdraget kommer att vara frågor kring uppföljning och kvalitet, trafiksäkerhet och bemötande samt forskningsfrågor och spridande av goda exempel. Det kommer även att innebära täta kontakter med medlemsorganisationerna och deras företrädare och i delprojekt knyta till sig grupper för idégenerering och förankring. Kontakter med bland annat leverantörer och deras branschföreträdare samt med forskning och myndigheter kommer också vara vanligt förekommande.

Vi söker dig som har en akademisk utbildning eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du har en bakgrund av arbete inom serviceresor och gärna med erfarenhet av projektledning eller personalledande roller.  Erfarenheter av arbete i kommun eller landsting, regional kollektivtrafikmyndighet, entreprenör såväl inom transporter som beställningscentraler och systemleverantörer är meriterande.

Svensk Kollektivtrafik är en liten organisation med knappt tio medarbetare. Du behöver ha en god samarbetsförmåga och ett konsultativt, kommunikativt och teamorienterat arbetssätt. Vi ser att en proaktiv och självgående person som gillar utmaningar och problemlösning trivs bäst hos oss. Du är analytisk, strukturerad och initiativtagande med intresse för samhällsfrågor och hela branschen samt lyhörd för medlemmarnas behov.

Är du rätt person för oss har du möjlighet att bli en del av ett viktigt och spännande uppdrag. Du kommer att ha en bred och varierande roll med stort ansvar i en bransch som ständigt utvecklas och bidrar till ett hållbart samhälle.

Tjänsten är en projektanställning på 1 år med möjlighet till förlängning. Intervjuer kommer att ske löpande och vi ser fram emot din ansökan.
Skicka senast den 9 september till johan.wadman@svenskkollektivtrafik.se


För eventuella frågor, kontakta:
Johan Wadman, vd, 070 - 762 33 23
Mattias Andersson, projektledare, 076-526 90 75.

Ladda ner informationen som pdf