2017-10-18

Lena Thorin får innovationsuppdrag

Intresset för innovationsfrågor ökar inom kollektivtrafiken. För att skapa en nationell samverkan inom området arrangerar Svensk Kollektivtrafik under 2018 för första gången ett innovationsseminarium för sina medlemmar. Lena Thorin är utvecklingschef på Värmlandstrafik och har fått i uppdrag att organisera arrangemanget.

- Det pågår många intressanta utvecklingsinitiativ inom kollektivtrafiken, samtidigt saknar jag en nationell arena för erfarenhetsutbyte inom området utveckling och innovation. Därför ser jag verkligen fram mot emot detta.

Initialt letar nu Lena Thorin efter personer som vill vara med och planera arrangemanget och dess innehåll. Samtidigt görs en inventering bland medlemmarna för att se hur samarbetet kring innovationsprocesser kan stärkas.
- För att få mer kunskap om hur medlemmarna i Svensk kollektivtrafik arbetar med innovation, och vilka behov som finns inom området, kommer jag att ta kontakt med medlemmarna, berättar hon.

Lena Thorin arbetar sedan 2011 på Värmlandstrafik, innan dess drev hon eget företag. Den röda tråden har alltid varit utvecklingsarbete, även om det skett inom olika områden med olika resultat.
- Ofta har arbetet skett i breda partnerskap ibland även med internationella partners, vilket ger en extra dimension. Ibland har projekten lett till nya insikter och innovationer som implementeras i verksamheten ibland har resultaten inte varit lika tydliga.

Målet har alltid varit detsamma - att bidra till samhällsutveckling.
- Jag drivs av att bidra till samhällets utveckling och ser kollektivtrafiken som en viktig pusselbit. Som företagare arbetade jag tillsammans med kommuner och andra organisationer med utveckling av projekt för att främja regional utveckling och entreprenörskap.

Vill du vara med och ta fram programmet för innovationsseminariet? Hör av dig till Lena Thorin, 010 – 48 48 180.

Bildalternativ (fotobyline: Linn Malmén):